مرکز نوآوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی نقش موثری در شناسایی افراد خلاق هرمزگان دارد

سرپرست معاونت فنآوری مرکز رشد جهاد دانشگاهی هرمزگان:

ارسال شده در ۱ فروردین ۱۴۰۰، توسط ایسنا

سرپرست معاونت فنآوری مرکز رشد جهاد دانشگاهی استان هرمزگان گفت: راه اندازی مرکز نوآوری و شکوفایی این واحد در سال گذشته به شناسایی افراد توانمند و خلاق و دارای ایده‌های نو که قابلیت اجرایی آن در بازار کار دارد، نقش موثر داشته است.

صدیقه مظفر  در سومین جلسه شورای پذیرش و سرمایه گذاری مرکز نوآوری و شکوفایی این واحد با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان  که با حضور اعضای شورا و ارائه دهندگان طرح‌ها به صورت ویدئو کنفرانس برگزارشد، ضمن تشکر از حضور اعضا در شورا به صورت ویدئو کنفرانس بر ضرورت توجه به ایده‌های نوآورانه جهت ورود به مرکز نوآوری و شکوفایی تاکید گفت: با راه اندازی این مرکز در سال گذشته به شناسایی افراد توانمند و خلاق و دارای ایده‌های نو که قابلیت اجرایی آن در بازار کار وجود داشته باشد، کمک قابل توجهی شده است.

وی داشتن تیم کاری متخصص، ایده محوری را  از شرایط پذیرش در مرکز نوآوری خواند و افزود: در مرحله ایده پروری الزامی به ساخت نمونه تجاری محصول نیست، بلکه ساخت نمونه آزمایشگاهی یا اولیه محصول که دارای کارایی باشد نیز مورد قبول است.

مظفر ادامه داد: ایده محوری براساس شناخت تیم کاری از بازار و درک کاستی‌ها و نواقص فناورانه موجود و همچنین توان تیم کاری برای ساخت آن، انتخاب می‌شود. بنابراین اگرچه در این مرحله محصول تولیدشده تجاری نیست اما باید پتانسیل ورود به بازار را داشته باشد.

وی تصریح کرد: موضوعات پژوهشی و مطالعاتی نمی‌توانند به عنوان ایده انتخاب شوند چرا که پیش فرض این است که مطالعات و پژوهش‌های مربوط به ایده پیشتر انجام شده است و تیم نوآور درصدد ساخت و تجاری‌سازی آن است.

در پایان این جلسه  ۴ ایده توسط اعضای شورا مورد پذیرش قرار گرفت. همچنین پیشنهاد برگزاری رویداد های کارآفرینی توسط مرکز نوآوری و شکوفایی بصورت مجازی در آینده مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!