بستک پنجمین شهرستان دارای صندوق حمایت از فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی

عادل خورشیدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک خبر داد :

ارسال شده در ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

برگزاری جلسه مجمع عمومی موسس شرکت صندوق حمایت از فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان بستک در محل مدیریت جهاد کشاورزی با حضور نمایندگان صندوق مادر تخصصی و مدیر عامل صندوقهای روستاها تشکیل گردید

شهرستان بستک پنجمین شهرستان در استان است که صندوق شهرستانی در ان تشکیل میگردد .این صندوق شهرستانی با مشارکت ۱۹ صندوق روستایی با ۵۲۷ عضو و با سرمایه ۲ میلیارد تومان تشکیل میگردد که ۵۱ درصد سرمایه از بخش خصوصی و ۴۹ درصد از بخش دولتی تامین گردید و هدف از تشکیل ان حمایت از کسب و کار زنان روستایی و رونق اشتغال میباشد

در پایان از حمایتهای صندوق مادر تخصصی و معاونت ترویج سازمان جهاد کشاورزی و فرمانداری شهرستان بستک که جهت تشکیل این صندوق ما را همراهی نمودند تشکر و قدردانی میگردد.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!