گرایش نخبگان و متخصصان حوزه پزشکی برای تشکیل سمن قابل تقدیر است

ارسال شده در ۹ اسفند ۱۳۹۹

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: گسترش روز افزون سمن ها و تشکل های مردم نهاد در هرمزگان برای فعالیت در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی نوید بخش چشم انداز مطلوب برای استان در این زمینه است.

دکتر علی رئوفی در جلسه شورای توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد استان، با اشاره به اهمیت سازمان های مردم نهاد، عنوان کرد: رویکرد نخبگان استان به ویژه متخصصان جامعه پزشکی برای تشکیل سمن جهت ارائه خدمات مطلوب به اقشار آسیب پذیر جامعه در راستای کاهش آسیب های اجتماعی قابل تقدیر است.

وی با اشاره به روند رو به رشد سمن ها در هرمزگان، تصریح کرد: روند رو به رشد درخواست تشکیل سمن و سازمان های مردم نهاد در هرمزگان نوید بخش چشم انداز مطلوبی در این حوزه برای استان است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: روی آوردن نسل جوان و نخبگان استان به فعالیت های خیریه و مردم نهاد دستاورد دیگر توسعه سازمان های مردم نهاد در هرمزگان است که امیدواریم با ثمرات مناسب برای مردم همراه باشد.

رئوفی خاطرنشان کرد: در کنار توسعه کمی سازمان های مردم نهاد در هرمزگان عملکرد و کیفیت کار این سمن ها در راستای کاهش آسیب های اجتماعی مورد ارزیابی قرار گیرد.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!