تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد با اولویت زنان

ارسال شده در ۴ بهمن ۱۳۹۹، توسط ایرنا

لایحه بودجه ۱۴۰۰ تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر را به طور خاص درنظر گرفته است.

 معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در رشته توئیتری روز پنجشنبه نوشت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت نکات مهمی دربحث زن و خانواده دارد چون موارد مثبتی که به عنوان امتیاز از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح می‌شود در لایحه دولت بوده، اما نحوه طرح آن، این شائبه را ایجاد می‌کند که نه در لایحه دولت، بلکه پیشنهاد مجلس بوده است.

در این رشته توئیتر آمده است: لایحه بودجه ۱۴۰۰ که مسائل مهم اقتصادی، اشتغال و کرونا را در نظر دارد. موضوع حمایت از اقشار مختلف زنان را غیر از حوزه عمومی، به طور خاص نیز دیده است؛ مانند بند الف- تبصره ۱۱ این لایحه

این نوشتار در تصریح تبصره ۱۱ لایحه یادشده می افزاید: به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر ومواردی که پرداخت خسارت ناشی از تصادف بر عهده بیت المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰را از محل اعتبارات ردیف ۱۱۰۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!