با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس، الزام مادر و پزشک به انجام آزمایش غربالگری جنین برداشته شد

رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان:

ارسال شده در ۲۷ دی ۱۳۹۹، توسط پایگاه خبری تحلیلی انتخاب

کبری خزعلی، ‌‏رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی در توئیتی نوشت: عرض تبریک به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت، بلاخره با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویز های غیراستاندارد وغیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین می شد) برداشته شد.

کبری خزعلی، ‌‏رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی در توئیتی نوشت: با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس، الزام مادر و پزشک به انجام آزمایش غربالگری جنین برداشته شد.

کبری خزعلی، ‌‏رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی در توئیتی نوشت: عرض تبریک به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت، بلاخره با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویز های غیراستاندارد وغیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین می شد) برداشته شد.

حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!