افتخار آفرینی دو بانوی فرهیخته شهر کوهیج بستک در مسابقه کشوری

ارسال شده در ۲۰ دی ۱۳۹۹

جشنواره سناریو نویسی و محتوا سازی مجموعه سپیدار با حضور ۴۵ مدرسه از سراسر کشور و تعداد بیش از ۴۰۰ معلم برگزار گردید که نسیبه عبداله پور و فاطمه پورعلی از دبستان هوشمند پیشگامان شهرستان بستک توانستند برتری خود را نشان دهند و برای تولید محتوای کتاب های درسی پلتفرم آموزشی سپیدار دعوت شوند.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!