موفقیت دانشجویان دانشکده پزشکی بندرعباس در راهیابی به کمیته های کشوری انجمن علمی دانشجویان پزشکی ایران

ارسال شده در ۲۴ آبان ۱۳۹۹

چهارمین دوره مجمع عمومی کشوری انجمن های علمی دانشجویان پزشکی ایران به همراه انتخابات آن، به صورت مجازی برگزار شد که در طی آن، مسئولین کشوری کمیته های پنج گانه انجمن علمی دانشجویان پزشکی ایران به شرح ذیل تعیین گردیدند:

کمیته آموزش پزشکی (SCOME): انیس گنج پور از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کمیته بهداشت عمومی (SCOPH): یاسمن فضلی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کمیته سلامت باروری و ایدز (SCORA): سارا نظام الملکی از دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

کمیته حقوق بیمار و پزشک (SORP): سیده لمیا هاشمی از دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

کمیته تبادل دانشجو(SCOPE): کوثر ابوحمزه از دانشگاه علوم پزشکی تهران

گفتنی است که در طی این انتخابات، سارا نظام الملکی (دانشجوی پزشکی ورودی مهر ۹۴) با کسب بیش از ۷۲ درصد آراء و سیده لمیا هاشمی (دانشجوی پزشکی ورودی مهر ۹۴) با کسب بیش از ۹۰ درصد آراء، به عنوان  آفیسر کشوری کمیته بهداشت باروری و ایدز و آفیسر کشوری کمیته حقوق بیمار و پزشک انتخاب شدند.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!