معرفی کتاب: زنان و دختران باهوش هرگز تسلیم نميشوند

نویسنده:اوته ارهارت

ارسال شده در ۲۴ آبان ۱۳۹۹، توسط سمانه پاسخی

این کتاب به تحلیل رفتارهای زنان ودخترانى می پردازد که راه تسلیم را به عنوان يک استراتژی برای اداره ی زندگی انتخاب کرده اند و در واقع به سنت های کلیشه ای و پوسیده ی زنان حمله ميکند.

زنان به آسانی خود را دست کم می گیرند. اوته ارهارت به عصر تواضع و فروتنی پایان می دهد. او به شک و ترديد زنان نسبت به قدرت خود پایان داده و به زنان به صورت آشکار و واضح،توانایی ها،نيروها و قدرتشان را نشان داده است.

بدون تردید زنان میتوانند افکار وايده های خود را ضمانت کنند،توانایی ها و شایستگی های خود رابه روشنی و وضوح شناسایی کنند لیاقت ها و قابلیت های خود را اثبات کنند.این کار به آن ها اين امتیاز را می دهد که تعيين کننده نهایی و قطعی باشند.

زنان خیلی دیر خواسته های خود در زندگی و خرسندی شان از موفقیت را درک می کنند. درحالی که مردان این مسأله که (من بهترين هستم) را توسعه می دهند، زنان خود را با این جمله (من میتوانم) دست کم میگیرند. به ندرت اتفاق می افتد که از قابلیتها و شایستگی های خود احساس لذت کنند.

مدتهاست که ما کوتاه آمده ایم و تسلیم شده ایم: جایی که مردان لاف میزنند وبه خود می بالند، به زنانی با عزت نفس پایین برمی خوریم. حتی آنها درمورد کوچکترین توانایی و قابلیت ها جای لايقترين و شایسته ترین زنان را به خود اختصاص می دهند.

فقط زنی که نکات مثبت خود را باور کند موفق ميشود فقط اوست که میتواند به طور بدیهی وبا اعتماد به نفس در مقام و منزلت خود موفق وکامياب شود.

شعار ما این است: ( به جای تردید باید با تمام نیرو دست به کار شد)

اکنون زمان آن فرا رسیده که از زیر سایه و نفوذ دیگران بیرون بیایم

دوران مطیع بودن به پایان رسیده است.

چشم ها باز و به پيش!

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!