مجمع عمومی عادی کانون زنان بازرگان استان هرمزگان برگزار شد

ارسال شده در ۲۴ آبان ۱۳۹۹

مجمع عمومی  عادی به طور فوق العاده کانون زنان بازرگان  استان هرمزگان با حضور ریاست اتاق بازرگانی بندرعباس و مدیر امور تشکل ها و کمیسیون های اتاق و زنان بازرگان استان برگزار شد.

در این مجمع که با حضور گسترده زنان بازرگان و کارآفرین استان هرمزگان همراه بود، پس از معرفی کاندیداها انتخابات برگزار شد.

بدین ترتیب سر کار خانم علوی، سر کار خانم عسکری، سرکار خانم رستگار، سرکار خانم خمیسی و سرکار خانم ناصریان به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و سرکار خانم شیری و سرکار خانم تبرزد به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره و همچنین سر کار خانم جواهر میری به عنوان بازرس اصلی و سر کار خانم فرخنده بادروج به عنوان بازرس علی البدل سکان کانون زنان بازرگان و کارآفرین اتاق بازرگانی بندرعباس را دست خواهند گرفت.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!