معرفی کتاب هفته: زنان شیفته

نویسنده:رابین نوروود

ارسال شده در ۳ آبان ۱۳۹۹، توسط سمانه پاسخی

موضوعی که در جامعه ما زیاد دیده می‌شود این است که زن های زیادی که در سراسر زندگی شان بزرگ‌ترین گذشت‌ها وفداکاری ها را کرده‌اند،زمانی می‌رسد که ازهمه چیز به یکباره دل زده می‌شوند وحتی برای یک‌بار دیگر هم حاضر به صبر و گذشت نیستند.

این گذشت های بیش از حد جای دیگری از زندگی خودش را نشان می‌دهد.

نگران نشوید بعد از خواندن این کتاب خشن نمی‌شوید اما یاد می‌گیرید تاچه حد محبت کنید که بعدش پشیمان نشوید.

قسمتی از کتاب:

عشقی که با تأمل همراه باشد عشقی ناسالم است.

وقتی بخش اعظم صحبت مابا دوستان و نزدیکانمان درباره کسی است که او را دوست داریم وقتی به او و مسائلش افکار واحساساتش بهای بیش از اندازه می‌دهیم.

وقتی تقریبا همه جملاتمان را با نام او شروع می‌کنیم عشق بی‌تناسب داریم.شیفته هستیم.

وقتی از دمدمی مزاجی ها،از بدخلقی ها،از بی‌تفاوتی‌ها واز تحقیر کردن هایش بی‌تفاوت می‌گذریم عشق بی‌تناسب داریم.

وقتی بسیاری از ویژگی‌ها،ارزش ها ورفتارهایش را نمی‌پسندیم وبا این حال با آن ها کنار می‌آییم و فرض را براین می گذاریم که اگر بیشتر محبت کنیم می‌توانیم او را تغییر دهیم شیفته بی‌جهت هستیم و عشق بی‌تناسب داریم.

به رغم همه این نارضایتی‌ها شیفتگی به قدری میان زنان شایعه است که گمان می‌کنیم روابط زن و مرد نباید از چهارچوب خارج شود.

اگر شما هم درگیر همسری هستید که فکر وذکرتان را به خود مشغول کرده،بدانید که ریشه های این مشغله ذهنی به جای عشق، هراس بوده است.

زنانی که اضطرار گونه و بیش ازحد تناسب محبت می‌کنند پر از هراس هستند.هراس از تنها شدن،هراس از اینکه کسی آنها را دوست نداشته باشد،هراس ازاین که نادیده انگاشته شوند و فراموش گردند.

ماعشقمان را ارزانی مردها می‌کنیم به این امید که به پایان هراس برسیم اما اگر محبت تولید محبت متقابل نکند به هراسمان اضافه می‌شود وقتی با روشی که انتخاب کرده‌ایم به خواسته خود نمی‌رسیم بیشتر محبت میکنیم و گرفتار عشق بی‌تناسب می‌شویم

این کتاب از جمله کتاب هایست که هر زنی باید یک بار بخواند تابتواند درک کند که صرفاًبه خاطر جنس لطیفش نباید همیشه از جایگاه مهر و محبت بی‌انتها قرار داشته باشد.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!