راه اندازی صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان بستک

ارسال شده در ۳ آبان ۱۳۹۹

جلسه راه اندازی صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان بستک با حضور سید شمس الدین حسینی قتالی فرماندار، دکتر محمدی مدیر توسعه عملیات وبهبود بهره وری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی کشور،خانم دکتر نامجویان کارشناس توسعه عملیات وبهبود بهره وری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی کشور ،خانم بشیرزاده مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ،خورشیدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان،مشاور وکارشناس امور بانوان شهرستان و مدیر عاملین صندوق خرد زنان روستایی در محل سالن اجتماعات مسجد جامع برگزار شد.

لازم به ذکر است در حال حاضر ۲۷صندوق خرد زنان روستایی در شهرستان بستک در رشته های صنایع دستی،بخش کشاورزی ودامپروری،صنایع غذایی وسیسمونی نوزاد در حال فعالیت می باشند.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!