فرمانداران و دستگاه های اجرایی با حساسیت ویژه تحقق اهداف طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در هرمزگان را پیگیری و دنبال کنند

حیدری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در دومین جلسه شورای راهبردی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی عنوان کرد:

ارسال شده در ۳ آبان ۱۳۹۹

فرمانداران و دستگاه های اجرایی با حساسیت ویژه تحقق اهداف طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در هرمزگان را پیگیری و دنبال کنند

هرمزگان از ظرفیت های بسیاری در حوزه مشاغل خانگی برخوردار است که نیازمند همت و تلاش برای شکوفایی پتانسیل های استان در این بخش است.

اطلاع رسانی جامعی در خصوص طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در هرمزگان برای آگاهی جامعه هدف از مزایای اجرای این طرح توسط دستگاه های اجرایی ذیربط صورت پذیرد.

از ظرفیت طرح ملی توسعه مشاغل خانگی برای تقویت و حمایت از فعالان این بخش در هرمزگان نهایت بهره گیری بعمل آید.

دستگاه های اجرایی مرتبط، گزارش اقدامات خود در حوزه اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در هرمزگان را به صورت مستمر به دفتر سرمایه گذاری استانداری منعکس کنند.

اقدامات در زمینه اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در هرمزگان نتایج آن برای مردم به ویژه جامعه هدف ملموس باشد.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!