اجرای پویش “کودکان شاد”

با همکاری کانون پرورش فکری و موسسات تسهیلگری در مناطق آسیب دیده و حاشیه نشین بندرعباس صورت پذیرفت:

ارسال شده در ۳ آبان ۱۳۹۹

عارف کریمی مربی کتابخانه سیار به همراه مربیان فرهنگی مرکز شماره یک بندرعباس به مناطق آسیب دیده و حاشیه نشین رفتند، تا با اجرای فعالیت در دل بچه ها بذر شادی و نشاط بکارند.

مربیان مرکز شماره یک بندرعباس، نجمه واحدی و شهرزاد زارعی در این برنامه همراه شدند تا با اجرای نمایش عروسکی “گل اومد بهار اومد” سهمی در این شادی برای کودکان این دیار داشته باشند.

ناهید پذیرایی کارشناس فرهنگی استان هرمزگان گفت: این پویش جهت آشنایی این کودکان با فعالیت های کانون پرورش فکری صورت گرفت.

وی اهم فعالیت های این روز را کتاب محور دانست و گفت: امیدوارم بتوانیم این کودکان را در این مسیر به خوبی هدایت نماییم.

گفتنی است این پویش به صورت منظم زیر نظر کانون پرورش فکری و موسسات تسهیلگری در مناطق آسیب دیده و حاشیه نشین برنامه ریزی شده است. به جهت رعایت پروتکل های بهداشتی، در ابتدای این برنامه و هنگام ورود کودکان، به آنها ماسک و ژل داده شد و پس از برنامه بسته های ماسک و بطری های ژل ضدعفونی به کودکان اهدا شد.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!