درخشش بی سابقه دانش آموز اهل هشت بندی در آزمون سراسری ۹۹

ارسال شده در ۵ مهر ۱۳۹۹

برای نخستین بار در منطقه هشت بندی و شهرستان در طی سالهای اخیر یک دانش آموزش موفق به کسب رتبه دو رقمی در آزمون سراسری سال ۹۹ شد.

مقدسه حیدری دانش آموز رشته علوم تجربی فرزند موسی حیدری از فرهنگیان و معتمدین خوشنام منطقه هشت بندی با پشتکار و همت خود،حمایت و راهنمایی خانواده و دبیرانش موفق به کسب رتبه بی سابقه ۳۹ در آزمون سراسری سال ۹۹ شد.

ه گفته کارشناسان ارشد اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان کسب این رتبه در استان هرمزگان در طی سال های اخیر بی سابقه بوده است.

توسعه امکانات آموزشی در منطقه با استعداد هشت بندی و توکهور زمینه ساز کسب موفقیت های بیشتری برای منطقه، شهرستان و استان هرمزگان در آزمون های سراسری کنکور خواهد بود.

استقرار اداره آموزش و پرورش مستقل مهمترین مطالبه مردم خطه هشتبندی است که نیازمند مساعدت مسئولان استانی و کشوری برای بهبود شاخص های آموزشی این منطقه است.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!