اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی در میان زنان سرپرست خانوار

مهناز امامدادی، رییس دبیرخانه ستاد حمایت از مشاغل خانگی:

ارسال شده در ۵ مهر ۱۳۹۹

با اجرای موفق طرح پایلوت توسعه مشاغل خانگی در ۹ استان، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده پیشنهاد داد که این طرح در میان ۶ هزار زن سرپرست خانوار پیاده شود.

بنابراین این طرح در میان زنان سرپرست خانوار در ۲۳ استان شروع شد و بعد هم استان فارس به آن اضافه شد و تعداد زنان سرپرست خانوار که تحت پوشش توسعه مشاغل خانگی قرار می‌گیرند به رقم ۶ هزار و ۲۰۰ نفر رسید.

با اجرای موفق طرح توسعه مشاغل خانگی در بین زنان سرپرست خانوار و انجام آزمایشی در ۹ استان، بحث اجرای آن در ۳۱ استان مطرح شده است و شناسایی فرصت‌ها و مزیت‌ها در بیشتر استان‌ها انجام شده است.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!