اهدای بسته های معیشتی بین خانوارهای متاثر از کرونا

ارسال شده در ۱۳ تیر ۱۳۹۹

همزمان با دهه کرامت بسته های معیشتی بین خانوارهای متاثر از ویروس کرونا به ارزش ریالی هربسته ۳۵۰ هزارتومان به همت خواهران فاضله جنوب بهزیستی بندرعباس وگروه خواهران جهادی وکمیته امداد امام ره توزیع شد.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!