بازدید کارشناس مسئول بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت از شهرستان‌بندرلنگه

ارسال شده در ۷ تیر ۱۳۹۹

اعظم صبوری، کارشناس مسئول بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن با همراهی دکتر عاقل، مدیر شبکه بهداشت و درمان بندرلنگه؛ قائدی، کارشناس معاونت بهداشتی دانشگاه و الوندی، معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان از برخی مراکز و خانه های بهداشت بندرلنگه و همچنین وضعیت زنجیره سرما در شبکه بهداشت بازدید کردند و روند انجام واکسیناسیون کودکان در شرایط شیوع ویروس کرونا را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!