اجرای سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در هرمزگان موجب تحول این حوزه در استان می‌شود.

استاندار هرمزگان در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان:

ارسال شده در ۷ تیر ۱۳۹۹

استاندار هرمزگان با بیان اینکه زنان هرمزگانی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نقش تاثیرگذاری داشته‌اند، گفت: اجرای سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در هرمزگان موجب تحول حوزه زنان و خانواده در استان می شود.

دکتر فریدون همتی در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان با اشاره به بررسی مولدسازی اموال و املاک غیر منقول و مازاد دستگاه های اجرایی استان، عنوان کرد: در بودجه سال جاری کشور رقم مصوب از محل مولد سازی اموال و املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان است که سهم هرمزگان از این رقم بیش از هزار میلیارد تومان می باشد.

وی ادامه داد: در این راستا باید اموال و املاک غیر منقول دستگاه‌های اجرایی استان شناسایی و در کارگروه استانی در خصوص آنها تصمیم گیری و با مولدسازی به منابع مالی تبدیل شود.

استاندار هرمزگان در ادامه به تصویب سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان هرمزگان در این نشست اشاره کرد و افزود: این سند طی پنج سال اجرایی خواهد شد و در قالب آن برنامه‌هایی تدوین و طبق شاخص‌ها به مرحله اجرا در می آید.

همتی با بیان اینکه زنان هرمزگانی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نقش تاثیرگذاری داشته‌اند، تصریح کرد: اجرای سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان هرمزگان موجب تحول حوزه زنان و خانواده در استان می شود.

وی گفت: در این سند مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و سازمان های مردم نهاد در تعامل با یکدیگر تعیین شده تا برنامه هایی را در حوزه زنان و خانواده اجرا کنند.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!