متقاضیان تابعیت فرزندان مادران ایرانی به استانداری‌ها مراجعه کنند

سخنگوی وزارت کشور

ارسال شده در ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

متقاضیان تابعیت فرزندان مادران ایرانی به استانداری‌ها مراجعه کنند.

پدران غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی تابعیت می گیرند.

این قانون شامل هر زن ایرانی که با مردم غیر ایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج دارای فرزند زیر ۱۸ سال می‌باشد.

همچنین شامل هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد، می شود.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!