نیمی از زنان بی‌همسر به دلیل طلاق در کشور خانه‌دار هستند

یک چهارم زنان بالای ۱۰ سال مجرد هستند

ارسال شده در ۲۳ فروردین ۱۳۹۹

وضعیت فعالیت زنان بی‌همسر به دلیل طلاق در سرشماری ١٣٩٥ نشان می‌دهد تقریبا نیمی از زنان مطلقه خانه‌دار بوده و فقط ۲۶ درصد از آنها مشغول به کار هستند.

به گزارش نبض نفت اینفوگرافیک منتشر شده مرکز آمار ایران در خصوص وضعیت فعالیت زنان بی‌همسر به دلیل طلاق در سرشماری ١٣٩٥ نشان می‌دهد که ۴۸ درصد از زنان بی‌همسر بر اثر طلاق در خانه مشغول امور خانه‌داری هستند و حدود یک چهارم از آنها(۲۶ درصد) مشغول به کار هستند.

اینفوگرافیک تهیه شده توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران همچنین سهم زنان و مردان بی‌همسر بر اثر طلاق را نیز به تصویر کشیده است. آمارها در این خصوص بیانگر این است که سهم زنان بی‌همسر بر اثر طلاق ۶۴ درصد و سهم مردان هم ۳۶ درصد است. وضع زناشویی زنان بالای ۱۰ سال نیز بیانگر این است که بیش از یک چهارم(۲۶ درصد) از آنها مجرد هستند.

لازم به ذکر است این اینفوگرافیک توسط گروه آمارهای اجتماعی و در دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده است.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!