بازدید معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری از غرفه های هرمزگان

ارسال شده در ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری از غرفه های هرمزگان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران بازدید کرد

محمودیان معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی به همراه رکن الدینی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری و یگانه مدیرکل امور بانوان استانداری هرمزگاناز غرفه میراث فرهنگی  هرمزگان و غرفه های صنایع دستی بانوان هرمزگانی در  سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران بازدید کرد.

 گفتنی است؛ در این نمایشگاه که تا امروز برپاست، بانوان هرمزگانی سراسر استان هنرهای و صنایع دستی خود را به معرض نمایش می گذارند.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!