حذف ضامن در وام‌های مشاغل خانگی/ اعطای تسهیلات بر مبنای اعتبارسنجی و با أخذ سفته

ارسال شده در ۲۷ آبان ۱۴۰۲

مطابق اعلام دبیرخانه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی در حال حاضر برای مشاغل مستقل تا 150 میلیون تومان و مشاغل پشتیبان در ازای به کارگیری 40 نفر تا سقف 4میلیارد تومان وام پرداخت می‌شود. اما یکی از مسئله های مهم در بحث مشاغل خانگی بحث ضامن است.

آزیتا همتیان,‌ رئیس دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی پیشتر به میزان دریافت تسهیلات مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برای مشاغل مستقل تا 150 میلیون تومان و مشاغل پشتیبان در ازای به کارگیری 40 نفر تا سقف 4 میلیارد تومان وام پرداخت می‌شود که برای دریافت تسهیلات 150 میلیون تومانی توسط مشاغل مستقل خانگی یک ضامن کفایت می‌کند.

وی گفت: بانک مرکزی امسال اعتبار خوبی برای توسعه مشاغل خانگی اختصاص داده و مبلغ 4000میلیارد تومان تسهیلات در اختیار وزارت کار قرار داده است که از سوی بانک‌های عامل در این طرح به صاحبان کسب و کارهای خانگی با کارمزد 4 درصد پرداخت می‌شود.

به گفته رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در سال 1401شورای پول و اعتبار مبلغ 3000میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه و ایجاد مشاغل خانگی تصویب کرد که 90درصد این منابع جذب شد و در سال جاری این مبلغ به 4000میلیارد تومان افزایش یافته است.

همواره یکی از مشکلات صاحبان مشاغل خانگی بحث تضامین بوده است که روزهای اخیر نمایندگان مجلس در بررسی برخی مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب کردند که اعطای تسهیلات به متقاضیان راه اندازی کسب و کارهای خانگی خُرد صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و اخذ سفته از متقاضی انجام شود.

در این جلسه تبصره4بند «پ» ماده 6 لایحه برنامه هفتم توسعه ذیل فصل «اشتغال» ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس به رأی گذاشته شد و با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب نمایندگان رسید که به شرح زیر است:

«اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و با أخذ سفته از متقاضی انجام می‌پذیرد.»

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!