دختر وزنه بردار ایران در آسیا نایب قهرمان شد

ارسال شده در ۱۴ مرداد ۱۴۰۲

دختر وزنه بردار ایران در رقابت دسته ۷۱ کیلوگرم قهرمانی نوجوانان آسیا نایب قهرمان شد.

رقابت گروه A دسته ۷۱ کیلوگرم وزنه برداری دختران نوجوان۲۰۲۳ آسیا به میزبانی هند برگزار شد که لعیا کریمی وزنه بردار ایران در این دسته توانست نایب قهرمان شود. همچنین مدال نقره یک ضرب و برنز مجموع را هم گرفت.

لعیا کریمی با رکورد ۸۳ یک ضرب، ۹۱ دوضرب و مجموع ۱۷۴ کیلوگرم نایب قهرمان آسیا شد. او در یک ضرب نقره و در دوضرب برنز گرفت.

۱۰ وزنه بردار در گروه A دسته ۷۱ کیلوگرم قهرمانی نوجوانان و جوانان وزنه زدند.

عملکرد دختر وزنه بردار ایران به شرح زیر است:

نام وزنه برداررده سنییک ضربدوضربمجموعمدال
لعیا کریمینوجوانان۸۶ ۸۳ ۷۸۹۵ ۹۵ ۹۱۱۷۴ 

مدال آوران دسته ۷۱ کیلوگرم نوجوانان:

۱- وانگ سینگ از تایلند با رکورد ۹۲ یک ضرب، ۱۲۰ دوضرب و مجموع ۲۱۲ کیلوگرم (۳مدال طلا)

۲- لعیا کریمی از ایران با رکورد ۸۳ یکضرب، ۹۱ دوضرب و مجموع ۱۷۴ کیلوگرم ( ۲ نقره یک ضرب و مجموع و برنز دوضرب)

دارزولا فیضولاوا از ازبکستان با رکورد ۷۶ یک ضرب، ۹۳دوضرب و مجموع ۱۶۹ کیلوگرم( ۲برنز یک ضرب و مجموع و نقره دوضرب)

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!