ارتقای جایگاه زنان و خانواده در برنامه هفتم توسعه

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور تشریح کرد:

ارسال شده در ۱۷ تیر ۱۴۰۲، توسط ایرنا

 معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: مقایسه لایحه برنامه هفتم توسعه با سایر برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد که با نگاهی بهتر نسبت به حوزه زنان و خانواده تدوین شده، کما اینکه یک فصل و با احتساب جدول ۱۲ حکم در این خصوص در لایحه لحاظ شده است که حرکتی رو به جلو را نشان می‌دهد.

انسیه خزعلی در توضیح نحوه ورود لایحه برنامه هفتم توسعه به حوزه زنان و خانواده گفت: اگر بخواهیم برنامه هفتم توسعه را با برنامه‌های قبلی توسعه مقایسه کنیم مشخص می‌شود که این لایحه با نگاهی بهتر نسبت به حوزه زنان و خانواده تدوین شده است، کما اینکه یک فصل و ۱۲ حکم در این خصوص در لایحه لحاظ شده است که حرکتی رو به جلو در این زمینه را نشان می‌دهد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور افزود: در برنامه‌های قبلی توسعه نهایت ۳ حکم برای حوزه زنان و خانواده به طور مستقیم یا غیرمستقیم لحاظ شده بود اگرچه انتظارمان در این خصوص بیش از این بود اما به این دلیل که بسیاری از موارد برای درج در لایحه برنامه هفتم نیاز به پشتوانه مالی داشته و برخی موارد نیز با وظایف سایر دستگاه‌ها همپوشانی داشت بنابراین به آنها ارجاع داده شد؛ همچنین برخی موارد هم به این دلیل که قابلیت سنجش کمّی نداشتند، حذف شدند و تعدادی از موضوعات نیز در برنامه‌های قبلی توسعه اجرایی شده بودند به همین دلیل نیاز به تکرار آنها نبود.

خزعلی درباره پرداختن به الگوی زن ایرانی مسلمان تاکید کرد: یکی از مواردی که پیشنهاد داده بودیم تا در لایحه برنامه هفتم توسعه بیاید، هویت زن ایرانی مسلمان بود که به دلیل عام بودن نیازمند تفکیک و تشریح جزییات بود. بنابراین بخشی در خانواده و مشاوره، بخشی در توانمندسازی زنان و بخشی در اصلاح قوانین و مسائل حقوقی درج شده است.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!