مريم پاسالار ریيس کار گروه شبکه‌های اجتماعی و تولید محتوا كميته امور ارتباطات و اموربین الملل مجمع شهرداران كلانشهرها ایران شد

ارسال شده در ۱۰ تیر ۱۴۰۲

مدير ارتباطات و امور بين الملل شهرداری بندرعباس در سي و يكمين نشست كميته ارتباطات و امور بين الملل مجمع كلانشهرهاي ايران عنوان كرد :هم افزايي و تبادل نظر روابط عمومي ها در سطح كلان باعث رشد كيفي ،استفاده از تجربه ها و تبادل دانش و انديشه مي شود.

نشست كميته روابط عمومي كلانشهرها اول تير ماه با حضور ٢٠ مدير ارتباطات در تهران برگزارشد مريم پاسالاردر اين نشست بر ارتباطات نزديك و دو سويه و بازديد هاي دوره اي از روابط عمومي هاي كلانشهر ها و تبادل نظر و انتقال و دانش تجربه هاي نو يكپارچگي تبليغات محيطي ،تبديل وضعيت نيروهاي شركتي روابط عمومي ،تقويت امور بين الملل با همكاري وزارت امور خارجه در جهت پويايي روابط عمومي ها تاكيد كرد.

پاسالارافزود :روابط عمومي جدا از خلاقيت و آفرينش نيست و حرفه روابط عمومي تحرك پويايي خلاقيت و هنر را در بر دارد و هر زمان روابط عمومي ها از اين آيتم ها فاصله بگيرد دچار رخوت تكرار و سر در گمي خواهندشد.

مريم پاسالار همچنين در اين جلسه بر لزوم آموزش هاي ضروري در سطح ملي را براي روابط عمومي ها پيشنهاد و بيان داشت :زنجيره آموزشي در روابط عمومي بايد مداوم و فراگير باشد و همواره نياز به باز آموزي و تكرار دارد.

مدير ارتباطات و امور بين الملل شهرداري بندرعباس :برنامه ريزي و تقسيم كار نظم و انضباط خوشرويي و خوشرفتاري همراه با سليقه و كارگروهي را مهمترين عناصر روابط عمومي موفق و كارآمد عنوان كرد.

در ادامه اين نشست كار گروههاي رسانه و شبکه های اجتماعی و تولید محتوا ارتباطات و امور بين الملل كلانشهرها مشخص شدند كه مريم پاسالار به عنوان ریيس کار گروه شبکه‌های اجتماعی و تولید محتوا انتخاب شد.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!