نقش راهبردی زنان در توسعه کشور

ارسال شده در ۲۳ آذر ۱۳۹۸، توسط دکتر محسن کرمی

توسعه پایدار به عنوان یکی از بسترهای رشد و تعالی ، زمانی اتفاق می افتد که مشارکت همه گروه های اجتماعی را دارا باشد. در میان گروه های اجتماعی ، زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند . زنان جامعه بدلیل ارتباط مستقیم با سایر گروه های جامعه از جمله جوانان ، نوجوانان ، کودکان و نیز تاثیر مستقیم بر نیم دیگر جمعیت کشور از مهمترین و موثر ترین گروه های اجتماعی محسوب می شوند.

امروزه کارشناسان بر این باورند که زنان در توسعه کشورها نقش به سزایی دارند  و  نباید آنان را به عنوان یک عامل نامرئی در فرآیند توسعه به حساب آورد ، بلکه نقش آفرینی زنان و توانمندی آنان در میزان موفقیت دولت ها و کشورهای در حال توسعه به ویژه حوزه های جمعیت ، تعلیم و تربیت ، وفاداری و تعهد ، اقتصاد جامعه و در نهایت تدوین راهبردی کلان جامعه  را نمی توان نادیده گرفت.

مشارکت زنان برای دستیابی به توسعه سیاسی و اقتصادی کشور ضروری است. هر چه کشورها توسعه یافته تر باشند ، شکاف بین توسعه یافتگی زنان و مردان کاهش می یابد.  از این رو بهبود وضعیت زنان جز الزامات اصلی در شاخص توسعه یافتگی در هر جامعه است .

بدون توجه به شرایط زنان و تلاش برای بهبود نیمی از جمعیت مهم و راهبردی کشور دستیابی به توسعه میسر نخواهد بود . یکی از شاخص های تاثیر گذار بر مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان، آموزش و توانمند سازی زنان است . هر چه کشورها در این زمینه بیشتر برنامه ریزی و سرمایه گذاری نمایند، اثر مستقیم و غیر مستقیم بر روی مشارکت آنان در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه کشورها دارد. هدف هر جامعه ای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است ، که خود تابعی از درآمد سرانه هر کشور ، توزیع عادلانه درآمد ، بهبود سطح امکانات آموزشی، ورزشی ،  بهداشتی ، معیشتی و میزان مشارکت اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی مردان و زنان در جامعه است و این امکان پذیر نخواهد شد مگر هر دو طرف جمعیت جامعه در توسعه یافتگی کشور متناسب با استعداد و ظرفیت و جنسیت هر یک ، کشور را به سوی توسعه یافتگی از طریق به راه انداختن سرمایه های انباشت شده در جامعه و سایر اقدامات در جهت اشتغال زایی و رفع بیکاری در کشور هدایت نمایند.

اگر به دنبال توسعه کشورهستیم ، باید باور کنیم که سرمایه گذاری بر روی ۵۰ درصد از جمعیت کشور که جمعیت مهم و راهبردی جامعه زنان است یک امر مسلم و واجب می باشد که باید سرلوحه برنامه ریزی های مسئولین و مدیران در برنامه ریزی های کلان کشور باشد . زنان می توانند فعالیت های مهمی در زمینه آموزشی خلاقیت ، نوآوری ، پرسشگری و مطالبه گری ، همکاری جمعی ، دوستی ، مدارا ، صبوری ، نقد پذیری ، مشارکت اجتماعی و نظایر اینها در جامعه بر عهده داشتند . اما زمانی موفق خواهند شد که خود ، آن نقش ها تجربه کرده باشند . چنانچه زنان توسعه خواه نباشند نمی توانند فرزندان توسعه خواه پرورش دهند و این نقش ها از طریق حضور فعال و موثر در حوزه های اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و زیست محیطی امکان پذیر خواهد بود.

زنان استان هرمزگان همانند بانوان سایر استان ها چه در قبل انقلاب با حضور پررنگشان در تظاهرات و راهپیمایی های اعتراض آمیز خود علیه رژیم ستم شاهی و چه بعد از انقلاب دوشادوش مردان غیور خود حافظ تمامیت ارضی کشور بودند و نقش موثری در فراخوان فرزندان و عزیزان خود در جبهه های حق علیه باطل داشتند . همچنین مسئولیت پذیری آنان در مناصب دولتی و غیر دولتی در بعد از انقلاب خود گویای این مطلب است که زنان جامعه ما با توجه به استعداد و توانمندی هایشان می توانند همانند مردان جامعه عهده دار مسئولیت های سنگین ، مهم و استراتژیک در جامعه باشند.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!