خبر خوش وزارت بهداشت برای پرستاران/ ۱۰هزار پرستار امسال جذب می‌شوند

ارسال شده در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به جذب ۱۰ هزار نفر پرستار در سال جاری از رشد ۷۵ درصدی درآمد حاصل از تعرفه خدمات پرستاری در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

عباس عبادی درباره جذب نیروی پرستاری در وزارت بهداشت اظهار کرد:‌ در سال جاری مجوز جذب ۲۵ هزار نفر در وزارت بهداشت صادر شده است که ۸۸۰۰ نفر از این استخدام‌ها مربوط به پرستاران خواهد بود.

جذب ۳۵۰۰ نیروی فوریت پزشکی در سال جاری

وی با اشاره به اینکه حدود ۵۰۰ نفر بهیار در سال جاری جذب می‌شوند، افزود: در بخش فوریت‌های پزشکی ۳۵۰۰ نفر و در بخش بهداشت ۸۰۰۰ نفر جذب خواهند شد که البته در این قسمت‌ها نیز فضا برای جذب پرستاران مهیاست زیرا برخی پرستاران می‌توانند در خدمات پیش‌بیمارستانی جذب شوند و بخشی دیگر از پرستاران نیز که تمایل داشته باشند در برنامه پزشکی خانواده به عنوان مراقب سلامت فعالیت کنند؛ می‌توانند در بخش بهداشت جذب شوند.

عبادی ادامه داد: در مجموع بیش از ۱۰ هزار نفر از پرستاران می‌توانند در سال جاری در وزارت بهداشت جذب شوند که ۸۸۰۰ نفر به طور مستقیم در بخش پرستاری و مابقی در بخش‌های بهداشت و فوریت پزشکی استخدام می‌شوند.

 رشد ۷۵ درصدی درآمد حاصل از تعرفه خدمات پرستاری

معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره وضعیت اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری گفت:‌ با قرار گرفتن تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در سرانه سلامت، بودجه سالانه اجرای این قانون متغییر خواهد بود و بر اساس عملکرد پرستاران و اسنادی که در سازمان‌های بیمه پذیرش می‌شود؛ پرداختی به پرستاران صورت خواهد گرفت و پرداخت‌ها وابسته به میزان پذیرش بیمار در بیمارستان‌ها و عملکرد پرستاران خواهد بود.

وی اضافه کرد:‌ تا اسفندماه ۱۴۰۱ سازمان برنامه و بودجه تقریباً ۶۵ درصد بودجه اجرای قانون تعرفه‌گذاری را به سازمان‌های بیمه گر پرداخت کرده بود و مقداری نیز باقی مانده که امیدواریم پس از پذیرش اسناد ماه‌های پایانی سال گذشته، نوبت سوم پرداخت تعرفه را به پرستاران داشته باشیم. 

عبادی درباره میزان افزایش تعرفه خدمات پرستاری خاطرنشان کرد: در سال جاری به طور کلی درآمد حاصل از تعرفه خدمات پرستاری ۷۵درصد رشد یافت و تعداد خدمات از ۱۷ بسته به ۲۷  بسته خدمت افزایش پیدا کرد.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!