۱۹۱ نوزاد طی ۱۵ روز در میناب متولد شدند

ارسال شده در ۲۶ فروردین ۱۴۰۲

رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل علیه السلام میناب از تولد یک صد و نود و یک نوزاد در ۱۵ روز نخست سال در این زایشگاه این بیمارستان خبر داد.

رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل علیه السلام میناب از اولین تولد نوزاد در سال جدید، ۱۶ دقیقه پس از سال تحویل خبر داد.

دکتر میثم صالحی ضمن اعلام این خبر گفت: آخرین نوزاد سال ۱۴۰۱  یک پسر بود که در ساعت ۲۳:۲۰ دقیقه در تاریخ ۲۹/ ۱۲ /۱۴۰۱ به صورت زایمان طبیعی متولد شد و اولین نوزاد سال ۱۴۰۲ نیز یک نوزاد پسر بود که در ساعت ۲۰ دقیقه بامداد قبل از تحویل سال تحویل متولد شد .

صالحی بیان داشت: اولین نوزاد متولد شده بعد از تحویل سال یک نوزاد دختر بود که ۱۶ دقیقه پس از تحویل سال به دنیا آمد که اولین نوزاد پس از تحویل سال محسوب می شود.

سمیه عباس زاده مسئول زایشگاه بیمارستان حضرت ابوالفضل علیه السلام میناب بیان کرد:از تعداد ۱۹۱ زایمان انجام شده در ایام نوروز ۱۲۲ زایمان به صورت طبیعی صورت گرفته که ۶۹ نوزاد دختر و ۵۳ نوزاد پسر متولد شدند.

عباس زاده افزود: تعداد زایمان های سزارین ۶۹ زایمان بود که از این تعداد ۴۱ نوزاد دختر و ۲۸ پسر متولد شد.

مسئول زایشگاه اظهارکرد: مجموع متولدین دختر ۱۰۷ نوزاد و پسر ۸۱ یک نوزاد بود که در مقایسه تعداد نوزادان دختر متولد شده ۲۶ نفر بیشتر بود.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!