بازدید از پروژه « تجهیز مرکز درمان ناباوری رویان گمبرون» بندرعباس

ارسال شده در ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

در ادامه بازدیدهای رئیس دبیرخانه سرمایه گذاری، اشتغال و کارآفرینی دانشگاه ، وضعیت پیشرفت پروژه « تجهیز مرکز درمان ناباوری رویان گمبرون » مورد بررسی قرارگرفت.

فرحناز محمدی رئیس دبیرخانه سرمایه گذاری، اشتغال و کارآفرینی دانشگاه با اشاره به حساسیت انجام به موقع بازدیدهای میدانی و دوره ای از آخرین وضعیت اجرای پروژه هائی که از محل اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور تسهیلات دریافت نموده اند با اعلام این خبر بیان نمود؛ عملکرد اجرائی پروژه مذکور  از نظر تآمین تجهیزات مورد تعهد، با حضور ریاست محترم اداره اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان، روسای شعب بانک توسعه تعاون استان هرمزگان و نمایندگان مدیریت های تجهیزات پزشکی و اداره نظارت بر درمان و مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

 فرحناز محمدی  افزود: این پروژه ۲۵۰۰ متر زیربنا دارد و با اعتباری بالغ بر ۲۷۵۰ میلیارد ریال احداث شده است و جهت تامین تجهیزات موردنیاز از محل اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و با تصویب شورای برنامه ریزی استان هرمزگان، تسهیلات دریافت نموده اند.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!