خدمات رایگان دندانپزشکی برای کودکان هرمزگانی

ارسال شده در ۶ اسفند ۱۴۰۱

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی از بهرمندی خدمات رایگان دندانپزشکی برای کودکان ۶تا ۱۴ساله و مادران شیرده و باردار در مراکز بهداشتی و درمانی روستایی خبر داد.

دکتر عبدالجبار ذاکری با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین موضوعات در ارائه خدمات عادلانه سلامت، دسترسی آسان مردم به خدمات بهداشتی و درمانی است، گفت: خدمات سلامت دهان و دندان در مناطق روستایی برای گروه های هدف بصورت رایگان است و برای همین گروه ها در مناطق شهری با تعرفه دولتی محسوب می شود.

وی بیان کرد: کودکان ۶ تا ۱۴ساله و مادران شیرده و باردار گروه های هدفی هستند که در مراکز جامع سلامت روستایی خدمات سلامت دهان و دندان بصورت رایگان دریافت می کنند.

ذاکری اظهار کرد: طی ۹ماهه سال جاری تعداد  ۳۰ هزار و ۸۸۴ معاینه ،۸۴۳  فیشور سیلانت دو هزار و ۴۵۴ مورد ترمیم دندان کودکان ۶-۱۴ سال و همچنین  ۸۸۹ جرم گیری دندان های مادران باردار وشیرده انجام شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بیان کرد: در خانه های بهداشت و پایگاه ها دندانپزشک حضور ندارد و بهورزان و مراقبین سلامت خدمات مربوط به معاینه و آموزش های بهداشت دهان و دندان را انجام می دهند و در صورت لزوم جمعیت زیر پوشش خود را به دندانپزشکان مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی ارجاع می دهند.

ذاکری خاطرنشان کرد: گروه های هدف برای دریافت این خدمات به مراکز جامع سلامت محل سکونت  یا روستاهای همجوار خود مراجعه کنند.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!