کاهش تولد و وفات در قشم

ارسال شده در ۱۷ دی ۱۴۰۱

رییس ثبت احوال قشم گفت: ۲ هزار و ۱۶۳ واقعه ولادت و ۳۰۴ واقعه وفات، از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ۱۴۰۱ در این شهرستان مرزی به ثبت رسیده که روند هر ۲ واقعه کاهشی است.

علی اکبر قربانی گفت: ثبت ولادت با ۲ هزار و ۱۶۳ مورد نسبت به مدت مشابه در سال قبل که ۲ هزار و ۲۰۶ مورد ثبت و گزارش شده منفی ۱.۹ درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به ثبت ۳۰۴ واقعه وفات در ۹ ماهه گذشته از سال جاری در این شهرستان افزود: این تعداد واقعه فوت نیز نسبت به مدت مشابه در سال قبل که ۴۹۱ واقعه ثبت و گزارش شده منفی ۳۸.۱ درصد کاهش دارد.

رییس ثبت احوال قشم ادامه داد: از ابتدای فروردین تا پایان آذر سال جاری، ۷۵۶ مورد ازدواج و ۱۴۷ مورد طلاق در این جزیره خلیج فارس به ثبت رسیده که این آمار نسبت به مدت مشابه در سال قبل که ۷۷۶ ازدواج و ۱۴۵ طلاق ثبت و گزارش شده به ترتیب منفی ۲.۵ و منفی ۱۰.۹ درصد کاهش را نشان می دهد.

قربانی درباره فراوانی نام های نوزادان متولد شده پسر و دختر در این جزیره گفت: محمد، عبدالله و آیهان از نام های پرتکرار پسران و فاطمه، مریم و سدنا از نام های پرتکرار دختران است.

وی توضیح داد: در ۹ ماهه گذشته از سال جاری، چهار هزار و ۴۳۲ جلد شناسنامه جدید و سه هزار و ۸۳۴ عدد کارت هوشمند ملی در این شهرستان صادر شده است.

رییس ثبت احوال قشم اضافه کرد: در مدت یادشده ۲۹ مورد تغییر نام و ۵۹ مورد تغییر نام خانوادگی نیز انجام شده است.

وی اظهار کرد: در ۹ ماهه گذشته از سال جاری به ۶۸۹ استعلام هویتی قشموندان درخواست شده از سوی ادارات دولتی (نظام وظیفه، کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری، بانک، دادگستری و نظایر آن) پاسخ داده شده است.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!