طرح تحقیقاتی بررسی عوامل خطر بیماریهای قلبی و عروقی در هرمزگان اجرایی می شود

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

ارسال شده در ۲۶ آذر ۱۴۰۱

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در وبینار اجرای طرح بررسی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر با اشاره به اینکه بررسی عوامل خطر بیماریهای قلبی وعروقی و تعیین عوامل خطر اصلی مرتبط با آن ،یکی از الویت های اصلی استان است گفت: باتوجه به گسترش روز افزون بیماریهای غیرواگیر در دنیا ، برای دسترسی به اطلاعات معتبرو قابل مقایسه از این عوامل خطر عمده ،رویکرد گام به گام بررسی عوامل خطر این بیماریهاست لذل درهمین راستا طرح طرح تحقیقاتی بررسی عوامل خطر بیماریهای قلبی و عروقی و مداخلات لازم جهت کاهش مرگ و میردر هرمزگان اجرایی خواهد شد.

دکتر عبدالجبار ذاکری هدف از اجرای این طرح را تدوین راهنمای پیشگیری ودرمان و نیزطراحی مداخلات لازم براساس نتایج مطالعه جهت کاهش باربیماریهای غیرواگیرو مرگ ومیر ناشی از آن اعلام کرد.

دکتر ذاکری بیان کرد: در این طرح کارکنان بهداشتی ودرمانی به منازل افراد مراجعه و پرسشنامه استاندارد توسط پرسشگر تکمیل و سپس تن سنجی که شامل اندازه گیری قد، وزن و دورشکم و فشارخون است  صورت می گیرد و در نهایت  فرد با در دست داشتن معرفی نامه که توسط پرسشگربه آنها داده شده است به مراکز تعیین شده نمونه گیری ،جهت انجام ازمایش مراجعه می کند.

دکتر ذاکری با اشاره به اهمیت بررسی عوامل خطر بیماریهای قلبی و عروقی و ارائه مداخلات لازم جهت کاهش مرگ و میر خواهان آن شد که در جهت انجام این طرح تمام تلاش واهتمام خودرابکار گیرید تا به نحو مطلوبی به انجام رسد.

دکتر مریم ذاکری مدیرگروه بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت : اجرای این طرح دراستان هرمزگان از اواخرآذرماه آغاز می شود.

مدیرگروه بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی بیان کرد : دراین طرح ۱۵۶خوشه شهری و ۱۱۵ خوشه روستایی توسط ۴۰ تیم مورد پرسشگری و ارجاع به آزمایشگاه قرار خواهند گرفت .

شایان ذکر است جلسه اجرای طرح تحقیقاتی بررسی عوامل خطر بیماریهای قلبی و عروقی و مداخلات لازم جهت کاهش مرگ و میرناشی از بیماریهای غیر واگیربا حضور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان جهت مدیران و کارشناسان بیماریهای غیر واگیر و کارشناسان امور آزمایشگاه ، شهرستانهای تابعه بصورت وبینار برگزارشد.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!