نازنین ملایی به عضویت کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی درآمد

ارسال شده در ۵ آذر ۱۴۰۱، توسط ایرنا

 بانوی المپین روئینگ ایران به عضویت کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی روئینگ درآمد.

در پی برگزاری انتخابات کمیسیون‌های فدراسیون جهانی روئینگ، نازنین ملایی بانوی المپین روئینگ ایران به عضویت کمیسیون ورزشکاران این فدراسیون درآمد.

فدراسیون جهانی طی ایمیلی به فدراسیون قایقرانی از ملایی دعوت کرده تا در گردهمایی کمیسیون‌های مختلف فدراسیون جهانی برای تدوین برنامه‌های سال پیش‌رو حضور پیدا کند.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!