تقدیر از پرسنل فعال بیمارستان کودکان در عرصه آموزش ترویج تغذیه با شیر مادر

ارسال شده در ۱۵ مرداد ۱۴۰۱

در سومین روز از هفته ترویج تغذیه با شیر مادر از پرسنل فعال بیمارستان کودکان در عرصه آموزش تغذیه با شیر مادر تقدیر شد.

در این مراسم دکتر امیر حسابی رییس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان به اتفاق تیم مدیریتی بیمارستان با حضور در بخش های نوزادان و مراقبت های ویژه نوزادان از همکاران فعال در امر آموزش ترویج تغذیه با شیر مادر قدردانی نمود. 

لازم به ذکر است که در نتیجه ارزیابی بعمل آمده از جانب وزارت بهداشت و درمان ،  بیمارستان کودکان بندرعباس موفق به کسب لوح دوستدار مادر و کودک با رتبه عالی گردیده است.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!