یک هرمزگانی سخنگوی خانه مطبوعات کشور شد

ارسال شده در ۸ مرداد ۱۴۰۱، توسط فارس

با رأی اعضای هیأت مدیره خانه مطبوعات کشور، معصومه قاسمی سخنگو و رییس شورای اطلاع رسانی خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور شد.

جلسه هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های کشور با حضور اعضای هیات مدیره برگزار شد.

این جلسه که در اداره کل معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد برگزار شد، معصومه قاسمی با رای هیات مدیره  به عنوان سخنگو و رییس شورای اطلاع رسانی انتخاب و معرفی شد.

معصومه قاسمی مدیرمسئول روزنامه دریای اندیشه از استان هرمزگان، عضو هیات مدیره خانه مطبوعات کشور و دارای دکتری مدیریت رسانه می باشد. وی مدرسی دانشگاه، مشاور پژوهشی و آموزشی شورای شهر بندرعباس و همچنین عضویت در شورای اطلاع رسانی استان هرمزگان را در کارنامه دارد.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!