فرزند آوری در جامعه نیازمند فرهنگ سازی و تغییر نگرش ها است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، در جلسه قرارگاه جمعیت استان:

ارسال شده در ۲۵ تیر ۱۴۰۱

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، گفت: فرزند آوری در جامعه نیازمند فرهنگ سازی و تغییر نگرش ها است.

دکتر احسان کامرانی در جلسه کارگاه جمعیت استان با اشاره به اهمیت مشارکت فعال مدیران در جلسات قرارگاه جمعیت استان، عنوان کرد: با توجه به اینکه فلسفه تشکیل قرارگاه جمعیت در کشور و استان ها اتخاذ تدابیر عملیاتی در حوزه جمعیت است مدیران با اهتمام ویژه در جلسات قرارگاه مذکور شرکت کنند.

وی در همین خصوص افزود: تشکیل منظم جلسات قرارگاه جمعیت مورد تاکید ویژه استاندار محترم  استان است و  یکی از ملاک های ارزیابی عملکرد مدیران مشارکت آنها در جلسات تخصصی و تصمیمات استانی است تا خروجی تصمیمات این جلسات در جامعه ملموس باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: استان هرمزگان در زمینه جمعیت نیازمند تدوین برنامه مدون میان مدت و بلندمدت است تا اهداف در این حوزه محقق گردد.

کامرانی گفت: دستگاه های اجرایی برنامه های تشویقی که در حوزه جوانی جمعیت پیش بینی شده است را با حساسیت ویژه پیگیری و دنبال کنند.

وی اظهار داشت: قانون جوانی جمعیت راهبرد دستگاه های اجرایی در پیگیری تحقق اهداف جوانی جمعیت باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: انجام کارهای پژوهشی و مطالعاتی در حوزه جمعیت برای ریشه یابی مشکلات در این بخش ضروری است.

وی افزود: انجام کارهای پژوهشی نیازمند آمار، اطلاعات و داده های دقیق است و ضروری است دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در این بخش مهم ورود کنند.

کامرانی تصریح کرد: با توجه به اهمیتی که جمعیت در توسعه و پیشرفت کشور دارد سیاست گذاری و برنامه ریزی در این بخش از اهمیت کلیدی و راهبردی برخوردار است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، اطهار داشت: مشکلات حوزه فرزند آوری تنها مباحث مالی نیست بلکه بهبود وضعیت این بخش نیازمند آگاهی بخشی و فرهنگ سازی و تغییر نگرش ها است.

وی افزود: برای خانواده های که دارای فرزندان بیشتری هستند برنامه های حمایتی ویژه از سوی دستگاه های اجرایی ذیربط اتخاذ شود.

کامرانی گفت: رفع مشکلات مربوط به ناباروری به ویژه تامین هزینه های مورد نیاز زوج های نابارور موضوع مهم دیگری است که نیازمند توجه است.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!