تقدیراز بانوی فعال در حوزه پیشگیری از کاهش آسیب های اجتماعی

در کارگروه تخصصی بانوان و خانواده:

ارسال شده در ۱۹ مهر ۱۳۹۸

دومین نشست کارگروه تخصصی بانوان و خانواده شهرستان خمیر به ریاست فرماندار خمیر برگزار شد.

میرهاشم خواستار در این جلسه گفت: قطعا هیچ جامعه ای توسعه پیدا نمی کند جز اینکه زن و مرد هر دو در کنار همدیگر باعث توسعه جامعه خود شوند.

امروزه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی رشد قابل توجهی را در جامعه دارند، بنابراین همه بویژه خانواده ها بایستی این موضوع را جدی بگیرند و مراقب رفتار فرزندان خود باشند و اقدامات مقابله ای و مصونیت سازی ما متناسب با فن آوری جدید ارتقاء پیدا کند.

بیشتر استفاده کنندگان از فضای مجازی، نوجوانان و جوانان هستند،لذا فرهنگ سازی برای کاهش پیامدهای آن ضروری است.

در ادامه مسئول امور بانوان و خانواده فرمانداری خمیر نیز گفت: اعضای کارگروه بایستی اهتمام ویژه ای در حل مشکلات حوزه بانوان بکار گیرند.

یکی از راهکارهای کاهش معضلات اجتماعی ،فراهم ساختن اشتغال برای خانواده ها است.

صندوق اعتبارات خرد بانوان، گامی در راستای کارآفرینی و اشتغالزایی و کاهش هزینه‌های تولید و افزایش درآمد بانوان است و تعداد این صندوق ها از یک صندوق در سال گذشته به شش صندوق در شهرستان افزایش یافته است.

برگزاری دوره های آموزشی و پرورش قارچ دکمه ای توسط جهاد کشاورزی، اجرای طرح پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اجتماع محله محور در روستای نیمه کار به مدت شش ماه از جمله اقدامات در حوزه توانمندسازی بانوان است.

در این جلسه از خاطره ملایی مسئول اورژانش اجتماعی بدلیل اجرای طرح پیشگیری از کاهش آسیب های با رویکرد اجتماع محله محور تقدیر شد.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!