پنج برگزیده و یک عنوان شایسته تقدیر، سهم شهرستان بستک از مهرواره استانی زبان مادری حوا

ارسال شده در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

همزمان با روز ملی خلیج فارس؛ آیین اختتامیه‌ نخستین مهرواره‌ استانی زبان مادری آوای حرا برگزار شد، که پنج برگزیده و یک عنوان شایسته تقدیر سهم شهرستان بستک بود.

برگزیدگان مهرواره استانی در بخش بازآفرینی قصه های کهن از شهرستان بستک:

منیره پیش باز، علی احمدزاده، سدنا اصغری، فاطمه رشید و راحله حاجی نیا، همچنین موسی صادقی عنوان شایسته تقدیر را کسب نمودند.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!