انتظار زن هرمزگان المان جدید شهرداری بندرعباس

ارسال شده در ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

المان (نماد) بومی “انتظار” کاری  از شهرداری منطقه یک بندرعباس در رسالت شمالی روبه روی شهرک پرواز نصب شد.

به نظر می رسد این المان ، زن هرمزگانی را در حال نگاه به دریا و انتظار برای بازگشت مرد دریانورد خانواده نشان می دهد.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!