رصد بيمارستانهای شهر در زمينه انجام سزارين تقويمي و بررسی آمار زايمانهاي طبیعی

ارسال شده در ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

مسئول واحد سلامت مادر، كودك و نوزاد معاونت درمان از بازدید از بيمارستان خصوصی شهر بندرعباس در اولین روز از نوروز خبر داد.

دکتر زهره مدنی مسئول واحد سلامت مادر،كودك و نوزاد معاونت درمان گفت :تولدهاي تقويمي به روش سزارين مدتي است تبديل به رويه اي نادرست در سيستم بهداشت و درمان شده و با تولد زودهنگام يا ديرتر از موعد علاوه بر تحميل هزينه اضافي به خانواده ها و سيستم درماني باعث ايجاد عوارض و به مخاطره افتادن سلامت مادر و نوزاد مي گردد. لذا دانشگاهها ملزم به انجام اقدامات پيشگيرانه و همه جانبه به منظور جلوگيري از افزايش سزارين تقويمي غيرضروري و بدون انديكاسيون مي باشند.

دکتر مدنی در ادامه افزود: بازدید از بيمارستان خصوصی بندرعباس در راستاي انجام اقدامات نظارتي و بررسي عملكرد بيمارستانها در زمينه سزارين تقويمي، و همچنین بررسی آمار زايمانهاي انجام شده در این بیمارستان ها صورت پذیرفت.

در این بازدید که در تاریخ یکم فروردین ماه ۱۴۰۱انجام شد هما احدي كارشناس مسئول سلامت مادران معاونت درمان نیز حضور داشت.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!