بانوی کار آفرین بندرلنگه‌ای سرپرست خانه تعاونگران شهرستان های غرب استان شد

طی حکمی از سوی دبیرکل خانه تعاونگران ایران:

ارسال شده در ۲۱ اسفند ۱۴۰۰

سنا شهابی بانوی کار آفرین بندرلنگه‌ای بعنوان سرپرست خانه تعاونگران شهرستان های غرب استان هرمزگان منصوب شد

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!