حضور فعال کودکان بندرعباسی در پویش درختکاری

ارسال شده در ۲۱ اسفند ۱۴۰۰

معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس گفت: همزمان با ۱۵ اسفند ماه روز درختکاری تعدادی نهال در سطح شهر بندرعباس توسط کودکان کاشته شد.

اصغر حسینی پور بیان کرد: با توجه به اینکه بندرعباس به عنوان یکی از ۱۲ شهر پایلوت دوستدار کودک شناخته شده است کودکان به همراه بزرگترهای خود در مراسم درختکاری شرکت نمودند و با دستان خود نهال هایی در سطح شهر کاشتند.

وی گفت: ما در شهر دوستدار کودک به دنبال این هستیم تا بتوانیم با ارائه برنامه های متنوع کودکان را در زمینه های اجتماعی مشارکت دهیم.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!