جلسه کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهر بندرعباس برگزار شد

ارسال شده در ۲ بهمن ۱۴۰۰

فریده عامری رئيس کمیسیون بانوان در این جلسه گفت: زنان بعنوان نیمی از پیکر جامعه در تمامی مراحل تولید، رشد و بلوغ و شکوفایی جامعه نقش اساسی دارند/ زنان در ایجاد هر یک از صحنه های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و حتی تاریخی وظایف خطیری را عهده دار بوده و هستند.

وی در ادامه بیان کرد: حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) در جامعه اسلامی نمونه بارز زن مسلمان هستند.

عامری عنوان کرد: بمنظور سیاستگذاری در حوزه زنان و پاسداری و حمایت از جایگاه و منزلت و حقوق اسلامی بانوان در جامعه و همچنین مطابق با بند ۲ سیاست های کلی خانواده ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی ( مدظله العالی ) مبنی بر محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات ، برنامه ها و سیاست های اجرائی و تمام  نظامات آموزشی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی به مدیریت  شهری، کمیسیون بانوان در شورای ششم شهر بندرعباس شکل گرفته است.

رئیس کمیسیون بانوان تصریح کرد: اهداف این جلسه ، افزایش میزان مشارکت و بهره گيری کارآمد از از نقش موثر زنان در اجتماع ، برجسته سازی نقش زنان در استحکام خانواده، موفقیت مردان ، نقش موثر زنان مجاهده در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و سایر رشادت های مذهبی و ملی ، احصاء و حل مسائل و الزامات مورد نیاز جامعه با تاکید بر جامعه زنان ، ایجاد حلقه های اتصال بین بسترهای کمک کننده در حل مسائل بانوان می باشد.

فریده عامری در ادامه نیز برنامه های این کمیسیون را اینگونه اعلام کرد: برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص حمایت از تشکل های مردم نهاد در حوزه زنان ، شناسایی و حمایت از زنان توانمند و ایجاد  بسترهای مناسب جهت نقش آفرینی آنان در راستای توسعه جامعه، با همکاری حوزه های پژوهش از قبیل دانشگاه، حوزه و سایر حوزه های مرتبط پژوهش هایی جهت تهیه اولویت های مربوط به‌ مسائل زنان و خانواده  انجام گیرد، ایجاد بسترهای حمایتی از زنان در معرض آسیب های اجتماعی ، پیگیری آموزش و توانمندسازی زنان در حوزه های مختلف خصوصا اشتغال های خرد و مشاغل خانگی ، سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت های متناسب با نیاز های زنان و برنامه ریزی در حوزه عفاف و حجاب و تاثیر بسزایی حجاب بر تکامل وجودی زن در جایگاه والای انسانی، اخذ مشارکت فعال زنان و برقراری تعامل از ظرفیت های متعدد گروه‌های زنان جهت رفع مسائل و بهره گيری موثر از ظرفیت بانوان شاغل در شهرداری در جهت افزایش راندمان کار  و در نهایت بهبود سیستم‌ مدیریت شهری با توجه به سوابقی که دارند از جمله برنامه های این کمیسیون است.جلسه کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهر بندرعباس برگزار شد

فریده عامری رئيس کمیسیون بانوان در این جلسه گفت: زنان بعنوان نیمی از پیکر جامعه در تمامی مراحل تولید، رشد و بلوغ و شکوفایی جامعه نقش اساسی دارند/ زنان در ایجاد هر یک از صحنه های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و حتی تاریخی وظایف خطیری را عهده دار بوده و هستند.

وی در ادامه بیان کرد: حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) در جامعه اسلامی نمونه بارز زن مسلمان هستند.

عامری عنوان کرد: بمنظور سیاستگذاری در حوزه زنان و پاسداری و حمایت از جایگاه و منزلت و حقوق اسلامی بانوان در جامعه و همچنین مطابق با بند ۲ سیاست های کلی خانواده ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی ( مدظله العالی ) مبنی بر محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات ، برنامه ها و سیاست های اجرائی و تمام  نظامات آموزشی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی به مدیریت  شهری، کمیسیون بانوان در شورای ششم شهر بندرعباس شکل گرفته است.

رئیس کمیسیون بانوان تصریح کرد: اهداف این جلسه ، افزایش میزان مشارکت و بهره گيری کارآمد از از نقش موثر زنان در اجتماع ، برجسته سازی نقش زنان در استحکام خانواده، موفقیت مردان ، نقش موثر زنان مجاهده در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و سایر رشادت های مذهبی و ملی ، احصاء و حل مسائل و الزامات مورد نیاز جامعه با تاکید بر جامعه زنان ، ایجاد حلقه های اتصال بین بسترهای کمک کننده در حل مسائل بانوان می باشد.

فریده عامری در ادامه نیز برنامه های این کمیسیون را اینگونه اعلام کرد: برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص حمایت از تشکل های مردم نهاد در حوزه زنان ، شناسایی و حمایت از زنان توانمند و ایجاد  بسترهای مناسب جهت نقش آفرینی آنان در راستای توسعه جامعه، با همکاری حوزه های پژوهش از قبیل دانشگاه، حوزه و سایر حوزه های مرتبط پژوهش هایی جهت تهیه اولویت های مربوط به‌ مسائل زنان و خانواده  انجام گیرد، ایجاد بسترهای حمایتی از زنان در معرض آسیب های اجتماعی ، پیگیری آموزش و توانمندسازی زنان در حوزه های مختلف خصوصا اشتغال های خرد و مشاغل خانگی ، سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت های متناسب با نیاز های زنان و برنامه ریزی در حوزه عفاف و حجاب و تاثیر بسزایی حجاب بر تکامل وجودی زن در جایگاه والای انسانی، اخذ مشارکت فعال زنان و برقراری تعامل از ظرفیت های متعدد گروه‌های زنان جهت رفع مسائل و بهره گيری موثر از ظرفیت بانوان شاغل در شهرداری در جهت افزایش راندمان کار  و در نهایت بهبود سیستم‌ مدیریت شهری با توجه به سوابقی که دارند از جمله برنامه های این کمیسیون است.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!