برگزاری نشست راهبردی جمعیت با حضور مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری

ارسال شده در ۲۷ آذر ۱۴۰۰

منتظری تختی در نشست هم اندیشی طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در اداره کل ثبت و احوال استان در خصوص افزایش جمعیت و فرزندآوری اظهار داشت : تحقق منویات رهبری در خصوص افزایش جمعیت را باید سولوحه تصمیمات اتخاذ شده در شورای راهبردی جمعیت دانست و با تغییر نگرش و فرهنگ شعار فرزند کمتر ، زندگی بهتر ،  باید جامعه را بسوی فرزند آوری و افزایش جمعیت سوق داد.  در این راستا دستگاههای اجرایی متولی با ارائه راهکار های لازم باید علاوه بر تشویق و ترغیب به افزایش جمعیت ، موجب تسهیل در امر ازدواج هم بشوند . در پایان منتظری تختی مدیر کل امور زنان و خانواده بر لزوم ایجاد مراکز مشاوره در محلات آسیب پذیر و دستگاههای اجرایی که نقش موثری در کاهش آسیب های حوزه خانواده و به تبع آن تحکیم بنیاد خانواده را در پی خواهد داشت ، تاکید نمود.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!