اولین نشست تخصصی حوزه زنان و خانواده با مشاورین امور زنان دستگاههای اجرایی

ارسال شده در ۲۷ آذر ۱۴۰۰

اولین نشست تخصصی با حضور مشاورین امور زنان و خانواده دستگاههای اجرایی در سالن جلسات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

منتظری تختی مدیر کل امور زنان و خانواده تعامل و هم افزایی در مسایل فرهنگی و اجتماعی را راهی برای رفع تعارضات مختلف در این زمینه عنوان نمود . در این نشست مشاورین امور بانوان ادارات استان ، ضمن تبریک به منتظری تختی بعنوان مدیر کل امور زنان و خانواده مسائل فرهنگی و اجتماعی دستگاه و خانواده خود را بیان نموده و مدیر کل امور زنان و خانواده تاکید نمود که مباحث فرهنگی و اجتماعی در اولویت امور هر دستگاه قرار گیرد.

مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری هرمزگان با بیان اینکه سرانه مطالعه در استان هرمزگان مطلوب نیست از دستگاههای مرتبط خواست با تشویق و ترغیب برنامه های جذب ، نوجوانان را به سمت کتاب و کتابخوانی سوق دهند تا از ورطه آسیب دور شوند .

نرگس منتظری تختی در نشست با مشاورین امور بانوان دستگاههای اجرایی اظهار کرد : همه به این اتفاق نظر رسیده ایم که حال خانواده و نوجوان استانمان خوب نیست ، و تا دیر نشده باید اتفاقی خوب رخ بدهد که در این راستا دستگاههای مربوطه باید همپا با دیگر ان قدم در مسیر درست بگذارند.

در پایان خانم حاج حسینی فعال حوزه زنان و خانواده از دعوت خانم منتظری تختی تشکر و بیان کرد : مقام تربیت مختص زن است . در حال طرح طراحی نظام اشتغال  زنانه در استانها هستیم که باید توسط دفاتر امور زنان و خانواده استانداری ها آغاز شود .

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!