کاهش آسیب های اجتماعی در بخش های مختلف نیازمند اقدامات فراگیر و جدی است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:

ارسال شده در ۲۰ آذر ۱۴۰۰

دکتر علی رئوفی در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان که با حضور معاون مرکز رصد اجتماعی کشور برگزار شد، با تبریک روز دانشجو، عنوان کرد: روز دانشجو، روز علم دانش، خلاقیت و ابتکار است و رمز موفقیت بسیاری از کشورهای توسعه یافته، توجه به علم و دانش است.

وی با گرامیداشت هفته افراد داراى معلوليت، افزود: هنرهای مختلف از جمله صنایع دستی تولیدی توسط افراد داراى معلوليت، نابینایان قاری قرآن و نابینان رتبه برتر کنکور و ورزشکار، نمونه های موفقیت افراد داراى معلوليت در بخش های مختلف است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، با تاکید بر تغییر روش های کاهش آسیب های اجتماعی، تصریح کرد: کاهش آسیب های اجتماعی در بخش های مختلف نیازمند اقدامات فراگیر و جدی است.

رئوفی در همین خصوص، افزود: وجود آمارهای دقیق در بخش آسیب های اجتماعی برنامه ریزی ها در این حوزه برای کاهش این آسيب ها را نتیجه بخش می کند و برنامه ریزی برای کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند روش های علمی است.

رئوفی، تصریح کرد: جامعه با آسیب های جدید روبروست که بايد برای کاهش آسیب های اجتماعی نوپدید در جامعه، برنامه ریزی شود.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!