کسب عنوان نخست فاطمه حیدری در مسابقات تیراندازی اهداف ثابت دانشگاه آزاد

ارسال شده در ۸ آبان ۱۴۰۰، توسط صبح ساحل

یک دوره مسابقات تیراندازی  اهداف ثابت دانشجویان دانشگاه آزاد برگزار شد.

با همکاری هیات تیراندازی استان و شهرستان بندرعباس و به مناسب هفته تربیت بدنی و هفته وحدت یک دوره مسابقات تیراندازی  اهداف ثابت برای دانشجویان دانشگاه آزاد برگزار شد.

در این رقابت ها فاطمه حیدری اول شد. الهام شهبازی نفر دوم و الهام مظفری در مکان سوم ایستاد. ‌این مسابقات با داوری خانم ها خاکساری ، یدالهی ، تقی زاده و عباسلو برگزار شد. این مسابقات به همت خانم ها خاکساری، نگهداری رئیس و دبیر هیات استان، عباسلو رئیس هیات شهرستان بندرعباس و عالی پور برگزار شد.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!