کودکان هرمزگانی در طرح کمپین سرخک در استان واکسینه خواهند شد

ارسال شده در ۱ آبان ۱۴۰۰

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از اجرای طرح واکسیناسیون سرخک در استان هرمزگان از ۸ آبان ماه به مدت ۱۴روز خبر داد.  

به گزارش آوای دریا، محمود حسین پور گفت: کمپین واکسیناسیون سرخک کودکان ۹ ماهه تا ۷ ساله استان از ۸آبان ماه به مدت ۱۴ روز در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و خانه بهداشت  ها بصورت پاسیو با هدف پیشگیری از گسترش بیماری دراستان اجرا خواهد شد.

رئیس مرکز بهداشت استان هرمزگان افزود: تدوین برنامه عملیاتی اجرای کمپین واکسیناسیون سرخک در کودکان ۹ ماهه  تا ۷ سال ،آموزش و  اطلا ع رسانی عمومی ،آموزش نیروهای محیطی از الویت های این برنامه میباشد .

دکتر رازنهان مدیرگروه بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: شناسایی و گزارش مواردی از بیماری سرخک دربرخی از شهرستانهای استان و کشورهای همجوار درسال جاری بسیار نگران کننده میباشد و چون سرایت پذیری این بیماری بالا است به همین علت باید واکسیناسیون کودکان خود راعلیه بیماری سرخک جدی گرفت .

مدیرگروه بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی هرمزگان افزود:  دراجرای کمپین واکسیناسیون سرخک بیش از سیصدو یک هزار کودک ۹ماهه تا ۷ ساله استان واکسینه خواهند شد.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!