بانوان پرچمدار پارلمان شهر بندرعباس شدند

ارسال شده در ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

فاطمه جراره رئیس و فرزانه آرامش نائب رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس شدند.

فاطمه جراره با کسب 6 رای و فرزانه آرامش با کسب 8 رای به ترتیب رئیس و نائب رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس شدند.

یکصد و سی و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر بندرعباس با حضور تمامی اعضا با دستور کار انتخاب هیئت رئیسه سال سوم دوره پنجم برگزار شد. برای ریاست شورای اسلامی شهر بندرعباس در سال سوم آقایان مجید عسکری زاده و جواد بلارک و خانم فاطمه جراره اعلام نامزدی کرده و در پایان فاطمه جراره با کسب شش رای به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس انتخاب شد. در این رای گیری 5 رای به مجید عسکری زاده، صفر رای به جواد بلارک و 6 رای به فاطمه جراره تعلق گرفت.

سپس نوبت به انتخاب نائب رئیس شورای اسلامی شهر رسید که فرزانه آرامش تنها کاندیدای نائب رئیسی، با کسب ۸ رای موافق و سه رای ممتنع نائب رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس شد.

در عنوان منشی اولی نیز جواد بلارک با کسب 9 رای در حالی که رضا حیدری زاده به نفع وی از نامزدی انصراف داده بود به عنوان منشی اول انتخاب شد. در عنوان منشی دوم و سخنگو شورای اسلامی شهر بندرعباس در سال سوم نیز فیصل دانش با 9 رای به این سمت انتخاب شد.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!