بازدید سرپرست معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری هرمزگان از بازارچه خیریه کانون فرهنگی اجتماعی بانوان هرمزگان

ارسال شده در ۹ شهریور ۱۳۹۸

دکتر عباس میرزاد سرپرست معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری هرمزگان از بازارچه خیریه کانون فرهنگی اجتماعی بانوان هرمزگان به نفع کودکان و زنان بی سرپرست بازدید کرد.

شایان ذکر است کلیه محصولات حاصل دست مربیان و هنرجویان مشغول فعالیت در کانون فرهنگی و اجتماعی بانوان بوده است.

newsletter

عضویت در خبرنامه

زمانی که شماره جدید منتشر شد، ما شما را با خبر میکنیم!